ลำดับ หลักสูตร รอบเรียน จำนวนชั่วโมง เปิดรับ(จำนวน) จำนวนนักเรียนที่อบรม สมัครเรียน
ยังไม่่มีหลักสูตรในการเปิดอบรม

 

( อบรมเฉพาะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เท่านั้น)
( หมายเหตุ เมื่อสมัครอบรมเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม บน Menubar)

ตรวจสอบรายชื่อ ที่สมัครอบรม
( กรอก รหัสประจำตัวนักศึกษา )

ไม่พบ รหัสประจำตัวนักศึกษานี้